BEHESHTE__GOM__SHODEYE__MAN.pdf

 

دانلود كتاب الكترونيكي بهشت گمشده من


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389 و ساعت 20:21 |
                           

   به نام يزدان پاك

 

    نام كتاب: هشت بهشت نويسنده:محمد كاظم بهادري(دودانگه) با تشکرازاهالیمحترم روستای باستانی درسجین که مارادراین مسیر یاری نمودند  با یاری خداوند متعال ومسائدت اهالی محترم روستای باستانی وگردشگری درسجین موفق شدیم صدو شصت صفحه درمورد تاریخچه جقرافیا وآداب ورسوم ومهمتر ازهمه زبان شیرین پارسی که شما مردم فهیم توانستید آن راحفظ کنید  بنویسم اینجانب حدود دوالی سه سال مطالب را چه بصورت مکتوب ویا درحافظه جمع آوری نموده یا باافرادی درزمینه تاریخ وآداب وروسوم مشورت نموده ازهرفصل ازسال تصویر برداری نموده. ودرکل جمع نمودن مطالب وعکس وهمکاری نمودن تعدادی ازآشنایان توانستیم این مطالب خوب وجذاب را برای ماندگاری تاریخ بنویسیم امید است که خوانندگان عزیزانتقادات وپیشنهادات خود رابه ما عرضه دارند که اگر انشاالله درآینده توانستیم جلد دوم این کتاب رابطورحرفه ای نگارش کنیم ووطن خودمان راکه ازتاریخ تمدن باستان همراه است یاری کنیم وسهمی درعلم تاریخ وکتاب خوانی وکتاب نویسی داشته باشیم باید بگویم که اینجانب کتابهای زیادی درمورد تاریخ ایران وتاریخ شهر ابهر رامطالعه نمودم و توانستم حدودی ازتاریخ وآداب رسوم این منطقه راخلاصه کنم اما اگرهمکاری فراوان دراین زمینه باشد میتوانیم خیلی ازمطالب را که گفته نشده ویاازقلم افتاده را روی کاغذ آوریم وبرای آیندگان هدیه کنیم . با آرزوی موفقیت برای اهالی محترم وفهیم روستای باستانی وگردشگری درسجین.امیدوارم که دین خود رانسبت به زحمات آنان ادا کرده باشم.

کتاب هشت بهشت نمونه بارزی است ازکتابهای خوب وماندنی تاریخ که زحمات آداب ورسوم سنن وسنتها وترجمه زبان، وبه تصویر کشیدن محل زندگی وسختیهای گذشته ها رابا بانبود امکانات به ما تذکرمي دهد. اما مبارزه باهرنوع ناملایمات ودست وپنجه نرم کردن با مشکلات روزگار یکی ازاهداف آنها بوده وهمیشه هم درتاریخ پیروز خواهند ماند یاد وخاطرات گذشتگانمان بخیرودرود برهمه آنها.                                                                                                                             

مقدمه

 

اینجانب محمد کاظم بهادری (دودانگه) فرزند علی در سال 1351/11/20 ه.ش صادره از ابهر در روستای فارس نشین پارس درسجين خانواده ای که اعتقاد به خدا و پیامبر و آلش دارد به د نیا آمده و تا سن 19 سالگی درروستا حضورداشتم وكلييه اطلا عات  این آبادی را در جریان هستم ودر سال 1370 به استخدام ارتش جمهوری اسلامی فائق آمده ودر سال1388/5/19 به فکر نوشتن کتابی در مورد وطن عزیزخودم همان روستای پارسی باستان افتاده واز مشکلات و سختیها و سنتهای این مردم زحمت کش بگویم هم چنین مهمتر از همه این زبان پارسی است که کم کم جای خود را به زبان فارسی جدید داده و اصل دارد فراموش می شود بنابراین سعی می کنم با کمک خداوند و دوستان و آشنایان کتابی تاریخی و در خور شأن این روستا نوشته وهم بلندآوازهای این زبان این آبادی و سنن و سنتهارا پرورش داده واز فراموشی جلوگیری کرده باشم و انتظار از وزارت ارشاد و سازمان گردشگری هست که اینجانب رادر این مسیر کمک و یاری رسانند در این روستا با توجه به  قسمتها ی قدیمی بازمانده سردرهای طاقی قوسی و هشتی و هم چنین دژهاي استوار مسجدقدیمی ومحل زندگي خانهاي قديم از زمانهای بسیار دور که ممکن است صدها سال قدمت داشته باشد هنوز پا بر جاست و نشانگر قدمت دیرینه این آبادی می باشد هم چنین گویش لحجه فارسی پارسی نگهداری شده وباید از آن  نگهداری کرده و پرورش دهیم نگهداری این آبادی و لحجه آن از طریق نوشتن کتاب مجلات و عکس برداری از آثار قدیم و عوارض طبیعی این منطقه و هم چنین بازسازی اماکن قدیمی و مرمت آن مي باشد. 0لازم به ذكراست كه اين آبادي باتوجه به داشتن هشت قلعه كه هردروازه آن به باغ يا منطقه سرسبزي بازمي شده و سرسبزيهاي فراوان وجازبه هاي طبيعي زيبا مثل رودخانه جنگل وكوهاي بلند وزيبا ميوههاي رنگارنگ بهشتي ازجمله انگور نام هشت بهشت راپيشنهاد مي كنم. مطلب ديگراينكه جديداسازمان گردشگري جهان اعلام نموده كه حدود 700زبان دنيادرحال ا نقراض است 0 لازم به ذکر است که روستای گردشگری وبازسازی شده درایران عزیز حدود چهارآبادی می باشد كه به ذكرنام وعكس آنها اكتفا مي كنيم و حدود 120روستا دركشور در طرح بازسازي قرار گرفته كه تعداد چهار روستا مربوط به استان زنجان مي باشد.

 

1.روستاي ابيانه در استان اصفهان كاشان

2.روستاي ميمند در كرمان

3. روستای کندوان درآزربایجان شرقی اسكو

4. روستای درسجین دراستان زنجان ابهر

 

زبان فارسي وآيين ايران عزيز

 

راپاس ميداريم

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در سه شنبه نهم آذر 1389 و ساعت 21:59 |

به نام او که بهترین وکیل است

حضرت امیر می فرماید

سه چیز نشانگر رای درست است

 خوش برخوردی. خوب گوش دادن 

به سخن. خوب باسخ دادن

 

 

+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 21:55 |

گمشده

+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 و ساعت 20:21 |

باییزان وخزان برگ ریزان

 

فصل زیبای رنگ به رنگ برگ درختان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 و ساعت 19:59 |

PERSIAN  GULF


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 11:8 |

كوههاي قفقاز

 

CAUCASUS

 

CASPIAN SEA

 

پلاژي زيبا ودل انگيز محل تفريح وگردش ايرانيان پارس از دير باز


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 10:25 |

مهر ميهن مهر وطن

 

يادآوري گذشته هاي دور وشيرين مدرسه

 

تابستاني كه گذشت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در جمعه یازدهم مهر 1393 و ساعت 20:54 |

پوشش زنان ايران ازبدو تاريخ افتخار ايران بوده اند

تشكر . تشكر

 

پوشش زنان ايران زمين از ابتداكامل وپيشرفته وبر اساس اعتقاد وايمان به خدا ويكتا

پرستي بوده است

نمونه بارز از زنان پاك دامن ايران زمين از اقوام ايلاميها وهخامنشيان

ساسانيان مادها پارتها پارسها افشارقاجار به قدمت حدودا 7000سال 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در پنجشنبه سوم مهر 1393 و ساعت 23:41 |

+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در پنجشنبه سوم مهر 1393 و ساعت 22:1 |

روزهاي پاياني ترانزيت انگور زرين درسجين بدون شرح


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در پنجشنبه سوم مهر 1393 و ساعت 21:34 |

جمع آوري گذشته هاي دورتوسط دو جوان شيفته تاريخ واينده نگر

اين دو جوان به نامهاي داود دودانگه ورحمت الله نبي خاني از دير باز به دنبال جمع آوري كتابهاي درسي وتاريخي بوده كه اتفاقي به تور ما خوردند وتوانستيم اطلاعات زيادي از گذشته هاي دور درسي وهمچنين تاريخي بدست آوريم از جمله كتابهايي از سال 1327 تا به حال كه انشاالله تصاوير داخلي كتابها كه ياد آور تاريخ دوران مدرسه وگوياي تلخ وشيرين آن زمان است به تصوير كشيده وديداري تازه كنيم .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 و ساعت 22:51 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در دوشنبه سوم شهریور 1393 و ساعت 18:3 |

مشهرترين كتاب ركورد دار دنيا

 

گينس

كتاب ركوردهاي جهاني گينس (GUINNESS) مجموعه كاملي از ركوردهاي مختلف در تمامي زمينه ها است .
گينس تنها كتابي است كه هيچ وقت كامل نمي‌شود و همواره در حال تغيير است و هر ساله يك كتاب به نام كتاب گينس (مثلا گينس ‌۲۰۰۹) منتشر مي‌شود.

در اين كتاب هيچ محدوديتي وجود ندارد و هر كاري كه براي نخستين بار توسط يك فرد انجام شده باشد در آن ثبت مي‌شود. چاپ و تنظيم چنين كتابي براي اولين بار در سال ‌١٩٥٥ توسط رئيس كارخانه نوشابه سازي گينس و با همكاري دو برادر انگليسي (روس و نوريس مك وايتر) صورت گرفت و نام كتاب گينس بر آن گذاشته شد و از آن سال اين كتاب هر ساله منتشر مي شود.
گينس پرخواننده‌ترين كتاب دنيا (البته پس از كتب مقدس آسماني) است و در كتابخانه ها بيشترين درخواست را دارد. در ضمن بيشترين حق نشر را داراست و اين ركورد در كتاب گينس به نام خودش به ثبت رسيده است.
براي اين كه يك عمل در كتاب گينس به عنوان يك ركورد جديد پذيرفته و ثبت شود ابتدا بايد به مركز انستيتو گينس در انگليس ارجاع شود. در آنجامدتي در بايگاني حفظ مي شود و پس از انجام بررسيهاي لازم و در صورت داشتن تمامي شرايط و ويژگيهاي مورد نظر اين موسسه همراه با نام صاحب ركورد به ثبت مي رسد.
از بين قسمت‌هاي مختلف اين كتاب، بخش ورزشي آن بيشتر از ساير قسمتها تغيير و تحول پيدا مي‌كند.
سالانه حدود ‌٦٠٠ هزار تن خود را به موسسه گينس معرفي مي كنند كه تنها ركورد تعداد كمي از آنها پذيرفته شده و به آنها پاداش تلعق مي گيرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه یکم شهریور 1393 و ساعت 22:1 |

سلاحهاي مدرن دنيا


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 و ساعت 16:32 |

باز سازي ميدانگاه اصلي وفرعي روستا


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 و ساعت 0:26 |

ترانزيت

 

سالار جاد ه ها

فصل زرد وزيباي پاييزيعني به پايان برداشت انگور زرين نزديك مي شويم


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه یازدهم مرداد 1393 و ساعت 22:20 |
داعش .دولت اسلامي عراق وشام وكشتار مسلمانان به بهانه ورود

 اسلامي جديد ونو پا به سر كردگي ابوبكر بقدادي


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 14:38 |

اجراي 70 ساله حقوق بشر در فلسطين

چرا جنگ اسرائيل وفلسطين صلح نمي شود اين چه سياست عميقي است كه كودكان

بيگناه بايد هميشه در غم از دست دادگانشان بايد باشند مگر اينها حق زندگي ندارند

حقوق بشر چيست كجاست از چه جنسيست  ديده نمي شود.

سنگ در مقابل گلوله و شمشير دربرابر خون پيروز است

خودرو شخصي پوتين در روسيه ضد اتم مي باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 14:7 |

سعود پرافتخار تيم پرقدرت واليبال پارسي به مقام چهارم  جهاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 12:53 |

زليخا مرد از اين حسرت كه يوسف گشته زنداني

چرا عاقل كند كاري كه باز ارد پشيماني

 

بنا به نوشته تاريخ مصرقدمت هفت هزار ساله دارد كه در چنين زماني آرايشات زنان با وضعيت فعلي جهان مطابقت دارد جالب است كه اهرام ثلاثه مصر هنوز هم جزء مرموزات باقي مانده وكشف علت وچگونگي ساخت نشده.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه بیست و یکم تیر 1393 و ساعت 18:32 |

المان برنده جام جهاني 2014برزيل

 

دلايل باخت برزيل مقابل المان نازي

 

كاپتان تيم يا نيمار يا مربي و يا

 

تلخ ترين باخت جام 2014براي برزيل رقم خورد

پيروزي 7 بر 1 آلمان در برزيل جهان ورزش را مانند مردم برزيل درحيرت فرو برد

وهمگي در غم مردم برزيل شريك بودند شب بد تاريخ فوتبال جهان  براي مردم برزيل

رقم خورد وماندگار شد.(عكس نشانگر واقعيت حيرت دربرزيل)

تيم محبوب برزيل لايق اين شكست سخت نبود


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 16:43 |

آثاري از قلعه ها وبرجهاي مراقب از جان ومال مردم سرزمينمان

آثارباقيمانده از تعدادي برج وبارو يا قلعه هاي بسيار قديمي ومحكم كه در گذشته هاي دور جان بسياري از مردم اين سرزمين را ازحمله دشمنان واشرار حفظ نموده وهنوز هم استوار وپا برجا هستند كه نمونه اي از آنها را جمع آوري نموده كه يادي هم از گذشته هاي شور وشيرين انجام داده باشيم.داخل بعضي قلعه ها مثل كرمان كه حدود 300 اتاق داشت براي نو عروسان يك اتاق به عنوان مهريه سند مي زدند كه سهمي از قلعه وحفاظت از خانواده داشته باشند.مانند قلعه زيباي ذيل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در دوشنبه شانزدهم تیر 1393 و ساعت 23:30 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در جمعه سیزدهم تیر 1393 و ساعت 20:20 |

بقایای قلعه حسن صباح الموت قزوين

 

درياچه خود جوش وراكد وبي نظير اوان الموت قزوين

قلعه هاي الموت یکی از قلعه‌های منحصربه‌فرد تاریخی در ایران است. دژ الموت در شمال شرقی روستای

گازرخان(قصر خان) و بر فراز صخره‌ای به ارتفاع ۲۱۶۳ متر از سطح دریا که بلندی صخره از زمین‌های پیرامون خود ۲۰۰ متر و گسترده دژ ۲۰۰۰۰ متر مربع می‌باشد قرار دارد. این کوه از نرمه گردن (میانه نرمه‌لات و گرمارود) شروع شده و به طرف مغرب ادامه پیدا کرده است. صخره‌های پیرامون قلعه که رنگ سرخ و خاکستری دارند، در جهت شمال شرقی به جنوب غربی کشیده شده‌اند. پیرامون دژ از هر چهار سو پرتگاه است و تنها راه ورود به قلعه در انتهای ضلع شمال شرقی است که کوه هودکان با فاصله‌ای نسبتاً زیاد بر آن مشرف است.. این قلعه یکی از جاذبه‌های گردشگری الموت محسوب می‌شود.

دریاچه اوان
موقعیت و مشخصات
دریاچه زیبای اوان در نیمه شمالی الموت، در دامنه کوه خشچال، در فاصله ۷۵ کیلومتری قزوین و در میان چهار روستای اوان، وربن، زواردشت و زرآباد شهر قزوین قرار دارد.
این دریاچه که بیش از هفتاد هزار متر مربع مساحت دارد، در ارتفاع هزار و هشتصد و پانزده متری از سطح دریا واقع شده‌است. طول آن در طویل‌ترین قسمت ۳۲۵ متر و عرض آن ۲۷۵ متر می‌باشد.
تنها از آب چشمه‌های کوچک زیرزمینی موجود در بستر دریاچه تغذیه می‌شود و بخش ناچیزی از آن هنگام بارندگی به صورت سطحی و خیلی کم تامین می شود . عمیق‌ترین بخش آن که توسط یک تیم 4 نفره غواصی به سرپرستی سعید پروین در 18 مرداد ماه سال 92 با استفاده از دو دستگاه دایو کامپیوتر سوانتو دی فور و دی سیکس اندازه گیری شده است 6.8 متر بوده . دمای آب 23 درجه سانتیگراد و میدان دید در زیر آب کمتر از یک متر می‌باشد که در جنوب شرقی آن واقع شده‌است البته برخی از مردم محلی عمق های متفاوتی را برای این دریاچه عنوان نموده اند که تیم غواصی چنین چیزی را تایید نکرد . بستر دریاچه مملو از لجن و رسوبات ته نشین شده می باشد که حالت چسبندگی بسیاری دارد . از سرریز آب دریاچه نیز رود کوچکی تشکیل می‌شود که آب آن مورد استفاده کشاورزان روستاهای کوشک و آیین است. در تابستان این دریاچه محل ماهی‌گیری، آب‌تنی و قایق‌رانی و در پاییز، مأمن پرندگان مهاجر مانند قو، غاز، مرغابی و در زمستان با توجه به برودت هوا و یخ زدن سطح آن قابل اسکی سواری است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 و ساعت 20:42 |


Powered By
BLOGFA.COM