BEHESHTE__GOM__SHODEYE__MAN.pdf

 

دانلود كتاب الكترونيكي بهشت گمشده من


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389 و ساعت 20:21 |
                           

   به نام يزدان پاك

 

    نام كتاب: هشت بهشت نويسنده:محمد كاظم بهادري(دودانگه) با تشکرازاهالیمحترم روستای باستانی درسجین که مارادراین مسیر یاری نمودند  با یاری خداوند متعال ومسائدت اهالی محترم روستای باستانی وگردشگری درسجین موفق شدیم صدو شصت صفحه درمورد تاریخچه جقرافیا وآداب ورسوم ومهمتر ازهمه زبان شیرین پارسی که شما مردم فهیم توانستید آن راحفظ کنید  بنویسم اینجانب حدود دوالی سه سال مطالب را چه بصورت مکتوب ویا درحافظه جمع آوری نموده یا باافرادی درزمینه تاریخ وآداب وروسوم مشورت نموده ازهرفصل ازسال تصویر برداری نموده. ودرکل جمع نمودن مطالب وعکس وهمکاری نمودن تعدادی ازآشنایان توانستیم این مطالب خوب وجذاب را برای ماندگاری تاریخ بنویسیم امید است که خوانندگان عزیزانتقادات وپیشنهادات خود رابه ما عرضه دارند که اگر انشاالله درآینده توانستیم جلد دوم این کتاب رابطورحرفه ای نگارش کنیم ووطن خودمان راکه ازتاریخ تمدن باستان همراه است یاری کنیم وسهمی درعلم تاریخ وکتاب خوانی وکتاب نویسی داشته باشیم باید بگویم که اینجانب کتابهای زیادی درمورد تاریخ ایران وتاریخ شهر ابهر رامطالعه نمودم و توانستم حدودی ازتاریخ وآداب رسوم این منطقه راخلاصه کنم اما اگرهمکاری فراوان دراین زمینه باشد میتوانیم خیلی ازمطالب را که گفته نشده ویاازقلم افتاده را روی کاغذ آوریم وبرای آیندگان هدیه کنیم . با آرزوی موفقیت برای اهالی محترم وفهیم روستای باستانی وگردشگری درسجین.امیدوارم که دین خود رانسبت به زحمات آنان ادا کرده باشم.

کتاب هشت بهشت نمونه بارزی است ازکتابهای خوب وماندنی تاریخ که زحمات آداب ورسوم سنن وسنتها وترجمه زبان، وبه تصویر کشیدن محل زندگی وسختیهای گذشته ها رابا بانبود امکانات به ما تذکرمي دهد. اما مبارزه باهرنوع ناملایمات ودست وپنجه نرم کردن با مشکلات روزگار یکی ازاهداف آنها بوده وهمیشه هم درتاریخ پیروز خواهند ماند یاد وخاطرات گذشتگانمان بخیرودرود برهمه آنها.                                                                                                                             

مقدمه

 

اینجانب محمد کاظم بهادری (دودانگه) فرزند علی در سال 1351/11/20 ه.ش صادره از ابهر در روستای فارس نشین پارس درسجين خانواده ای که اعتقاد به خدا و پیامبر و آلش دارد به د نیا آمده و تا سن 19 سالگی درروستا حضورداشتم وكلييه اطلا عات  این آبادی را در جریان هستم ودر سال 1370 به استخدام ارتش جمهوری اسلامی فائق آمده ودر سال1388/5/19 به فکر نوشتن کتابی در مورد وطن عزیزخودم همان روستای پارسی باستان افتاده واز مشکلات و سختیها و سنتهای این مردم زحمت کش بگویم هم چنین مهمتر از همه این زبان پارسی است که کم کم جای خود را به زبان فارسی جدید داده و اصل دارد فراموش می شود بنابراین سعی می کنم با کمک خداوند و دوستان و آشنایان کتابی تاریخی و در خور شأن این روستا نوشته وهم بلندآوازهای این زبان این آبادی و سنن و سنتهارا پرورش داده واز فراموشی جلوگیری کرده باشم و انتظار از وزارت ارشاد و سازمان گردشگری هست که اینجانب رادر این مسیر کمک و یاری رسانند در این روستا با توجه به  قسمتها ی قدیمی بازمانده سردرهای طاقی قوسی و هشتی و هم چنین دژهاي استوار مسجدقدیمی ومحل زندگي خانهاي قديم از زمانهای بسیار دور که ممکن است صدها سال قدمت داشته باشد هنوز پا بر جاست و نشانگر قدمت دیرینه این آبادی می باشد هم چنین گویش لحجه فارسی پارسی نگهداری شده وباید از آن  نگهداری کرده و پرورش دهیم نگهداری این آبادی و لحجه آن از طریق نوشتن کتاب مجلات و عکس برداری از آثار قدیم و عوارض طبیعی این منطقه و هم چنین بازسازی اماکن قدیمی و مرمت آن مي باشد. 0لازم به ذكراست كه اين آبادي باتوجه به داشتن هشت قلعه كه هردروازه آن به باغ يا منطقه سرسبزي بازمي شده و سرسبزيهاي فراوان وجازبه هاي طبيعي زيبا مثل رودخانه جنگل وكوهاي بلند وزيبا ميوههاي رنگارنگ بهشتي ازجمله انگور نام هشت بهشت راپيشنهاد مي كنم. مطلب ديگراينكه جديداسازمان گردشگري جهان اعلام نموده كه حدود 700زبان دنيادرحال ا نقراض است 0 لازم به ذکر است که روستای گردشگری وبازسازی شده درایران عزیز حدود چهارآبادی می باشد كه به ذكرنام وعكس آنها اكتفا مي كنيم و حدود 120روستا دركشور در طرح بازسازي قرار گرفته كه تعداد چهار روستا مربوط به استان زنجان مي باشد.

 

1.روستاي ابيانه در استان اصفهان كاشان

2.روستاي ميمند در كرمان

3. روستای کندوان درآزربایجان شرقی اسكو

4. روستای درسجین دراستان زنجان ابهر

 

زبان فارسي وآيين ايران عزيز

 

راپاس ميداريم

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در سه شنبه نهم آذر 1389 و ساعت 21:59 |

گمشده

+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 و ساعت 20:21 |

PERSIAN  GULF


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 11:8 |

كوههاي قفقاز

 

CAUCASUS

 

CASPIAN SEA

 

پلاژي زيبا ودل انگيز محل تفريح وگردش ايرانيان پارس از دير باز


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه سیزدهم مهر 1393 و ساعت 10:25 |

مهر ميهن مهر وطن

 

يادآوري گذشته هاي دور وشيرين مدرسه

 

تابستاني كه گذشت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در جمعه یازدهم مهر 1393 و ساعت 20:54 |

پوشش زنان ايران ازبدو تاريخ افتخار ايران بوده اند

تشكر . تشكر

 

پوشش زنان ايران زمين از ابتداكامل وپيشرفته وبر اساس اعتقاد وايمان به خدا ويكتا

پرستي بوده است

نمونه بارز از زنان پاك دامن ايران زمين از اقوام ايلاميها وهخامنشيان

ساسانيان مادها پارتها پارسها افشارقاجار به قدمت حدودا 7000سال 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در پنجشنبه سوم مهر 1393 و ساعت 23:41 |

جمع آوري گذشته هاي دورتوسط دو جوان شيفته تاريخ واينده نگر

اين دو جوان به نامهاي داود دودانگه ورحمت الله نبي خاني از دير باز به دنبال جمع آوري كتابهاي درسي وتاريخي بوده كه اتفاقي به تور ما خوردند وتوانستيم اطلاعات زيادي از گذشته هاي دور درسي وهمچنين تاريخي بدست آوريم از جمله كتابهايي از سال 1327 تا به حال كه انشاالله تصاوير داخلي كتابها كه ياد آور تاريخ دوران مدرسه وگوياي تلخ وشيرين آن زمان است به تصوير كشيده وديداري تازه كنيم .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 و ساعت 22:51 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در دوشنبه سوم شهریور 1393 و ساعت 18:3 |

مشهرترين كتاب ركورد دار دنيا

 

گينس

كتاب ركوردهاي جهاني گينس (GUINNESS) مجموعه كاملي از ركوردهاي مختلف در تمامي زمينه ها است .
گينس تنها كتابي است كه هيچ وقت كامل نمي‌شود و همواره در حال تغيير است و هر ساله يك كتاب به نام كتاب گينس (مثلا گينس ‌۲۰۰۹) منتشر مي‌شود.

در اين كتاب هيچ محدوديتي وجود ندارد و هر كاري كه براي نخستين بار توسط يك فرد انجام شده باشد در آن ثبت مي‌شود. چاپ و تنظيم چنين كتابي براي اولين بار در سال ‌١٩٥٥ توسط رئيس كارخانه نوشابه سازي گينس و با همكاري دو برادر انگليسي (روس و نوريس مك وايتر) صورت گرفت و نام كتاب گينس بر آن گذاشته شد و از آن سال اين كتاب هر ساله منتشر مي شود.
گينس پرخواننده‌ترين كتاب دنيا (البته پس از كتب مقدس آسماني) است و در كتابخانه ها بيشترين درخواست را دارد. در ضمن بيشترين حق نشر را داراست و اين ركورد در كتاب گينس به نام خودش به ثبت رسيده است.
براي اين كه يك عمل در كتاب گينس به عنوان يك ركورد جديد پذيرفته و ثبت شود ابتدا بايد به مركز انستيتو گينس در انگليس ارجاع شود. در آنجامدتي در بايگاني حفظ مي شود و پس از انجام بررسيهاي لازم و در صورت داشتن تمامي شرايط و ويژگيهاي مورد نظر اين موسسه همراه با نام صاحب ركورد به ثبت مي رسد.
از بين قسمت‌هاي مختلف اين كتاب، بخش ورزشي آن بيشتر از ساير قسمتها تغيير و تحول پيدا مي‌كند.
سالانه حدود ‌٦٠٠ هزار تن خود را به موسسه گينس معرفي مي كنند كه تنها ركورد تعداد كمي از آنها پذيرفته شده و به آنها پاداش تلعق مي گيرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه یکم شهریور 1393 و ساعت 22:1 |
داعش .دولت اسلامي عراق وشام وكشتار مسلمانان به بهانه ورود

 اسلامي جديد ونو پا به سر كردگي ابوبكر بقدادي


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 14:38 |

اجراي 70 ساله حقوق بشر در فلسطين

چرا جنگ اسرائيل وفلسطين صلح نمي شود اين چه سياست عميقي است كه كودكان

بيگناه بايد هميشه در غم از دست دادگانشان بايد باشند مگر اينها حق زندگي ندارند

حقوق بشر چيست كجاست از چه جنسيست  ديده نمي شود.

سنگ در مقابل گلوله و شمشير دربرابر خون پيروز است

خودرو شخصي پوتين در روسيه ضد اتم مي باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 14:7 |

سعود پرافتخار تيم پرقدرت واليبال پارسي به مقام چهارم  جهاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 12:53 |

زليخا مرد از اين حسرت كه يوسف گشته زنداني

چرا عاقل كند كاري كه باز ارد پشيماني

 

بنا به نوشته تاريخ مصرقدمت هفت هزار ساله دارد كه در چنين زماني آرايشات زنان با وضعيت فعلي جهان مطابقت دارد جالب است كه اهرام ثلاثه مصر هنوز هم جزء مرموزات باقي مانده وكشف علت وچگونگي ساخت نشده.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه بیست و یکم تیر 1393 و ساعت 18:32 |

آثاري از قلعه ها وبرجهاي مراقب از جان ومال مردم سرزمينمان

آثارباقيمانده از تعدادي برج وبارو يا قلعه هاي بسيار قديمي ومحكم كه در گذشته هاي دور جان بسياري از مردم اين سرزمين را ازحمله دشمنان واشرار حفظ نموده وهنوز هم استوار وپا برجا هستند كه نمونه اي از آنها را جمع آوري نموده كه يادي هم از گذشته هاي شور وشيرين انجام داده باشيم.داخل بعضي قلعه ها مثل كرمان كه حدود 300 اتاق داشت براي نو عروسان يك اتاق به عنوان مهريه سند مي زدند كه سهمي از قلعه وحفاظت از خانواده داشته باشند.مانند قلعه زيباي ذيل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در دوشنبه شانزدهم تیر 1393 و ساعت 23:30 |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در جمعه سیزدهم تیر 1393 و ساعت 20:20 |

بقایای قلعه حسن صباح الموت قزوين

 

درياچه خود جوش وراكد وبي نظير اوان الموت قزوين

قلعه هاي الموت یکی از قلعه‌های منحصربه‌فرد تاریخی در ایران است. دژ الموت در شمال شرقی روستای

گازرخان(قصر خان) و بر فراز صخره‌ای به ارتفاع ۲۱۶۳ متر از سطح دریا که بلندی صخره از زمین‌های پیرامون خود ۲۰۰ متر و گسترده دژ ۲۰۰۰۰ متر مربع می‌باشد قرار دارد. این کوه از نرمه گردن (میانه نرمه‌لات و گرمارود) شروع شده و به طرف مغرب ادامه پیدا کرده است. صخره‌های پیرامون قلعه که رنگ سرخ و خاکستری دارند، در جهت شمال شرقی به جنوب غربی کشیده شده‌اند. پیرامون دژ از هر چهار سو پرتگاه است و تنها راه ورود به قلعه در انتهای ضلع شمال شرقی است که کوه هودکان با فاصله‌ای نسبتاً زیاد بر آن مشرف است.. این قلعه یکی از جاذبه‌های گردشگری الموت محسوب می‌شود.

دریاچه اوان
موقعیت و مشخصات
دریاچه زیبای اوان در نیمه شمالی الموت، در دامنه کوه خشچال، در فاصله ۷۵ کیلومتری قزوین و در میان چهار روستای اوان، وربن، زواردشت و زرآباد شهر قزوین قرار دارد.
این دریاچه که بیش از هفتاد هزار متر مربع مساحت دارد، در ارتفاع هزار و هشتصد و پانزده متری از سطح دریا واقع شده‌است. طول آن در طویل‌ترین قسمت ۳۲۵ متر و عرض آن ۲۷۵ متر می‌باشد.
تنها از آب چشمه‌های کوچک زیرزمینی موجود در بستر دریاچه تغذیه می‌شود و بخش ناچیزی از آن هنگام بارندگی به صورت سطحی و خیلی کم تامین می شود . عمیق‌ترین بخش آن که توسط یک تیم 4 نفره غواصی به سرپرستی سعید پروین در 18 مرداد ماه سال 92 با استفاده از دو دستگاه دایو کامپیوتر سوانتو دی فور و دی سیکس اندازه گیری شده است 6.8 متر بوده . دمای آب 23 درجه سانتیگراد و میدان دید در زیر آب کمتر از یک متر می‌باشد که در جنوب شرقی آن واقع شده‌است البته برخی از مردم محلی عمق های متفاوتی را برای این دریاچه عنوان نموده اند که تیم غواصی چنین چیزی را تایید نکرد . بستر دریاچه مملو از لجن و رسوبات ته نشین شده می باشد که حالت چسبندگی بسیاری دارد . از سرریز آب دریاچه نیز رود کوچکی تشکیل می‌شود که آب آن مورد استفاده کشاورزان روستاهای کوشک و آیین است. در تابستان این دریاچه محل ماهی‌گیری، آب‌تنی و قایق‌رانی و در پاییز، مأمن پرندگان مهاجر مانند قو، غاز، مرغابی و در زمستان با توجه به برودت هوا و یخ زدن سطح آن قابل اسکی سواری است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 و ساعت 20:42 |

نژادپرستي ممنوع

نلسون ماندلا برنده جايزه صلح نوبل از سازمان ملل حقوق بشر

رهبرسياسي سياه پوست افريقا مبارز سرسخت نژاد پرستي

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سوره حجرات ، آیه١٣)
اي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيرهاي و قبيله‏ها قرار داديم تا يكديگر! را بشناسيد; (اينها) ملاك امتياز، نيست؟! گرامي‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست; خداوند دانا و آگاه است!
 در فضاي حاصل از نظام قوم گرایی و قبیله گرایی ، اخلاق سازندگي و روحيات مناسب براي توسعه  منزوي و تخريب مي شوند. نظم پويا و احساس امنيت  که  لازمه توسعه و سازندگي  است نابود می شود. قبیله گرايي و استفاده ابزاري از آن  موجبات ناامني ، بي اعتمادي  و مانع سرمايه گذاري و موجب فرار مغزها ، نخبگان و سرمايه ها  مي شود.
  براي دستيابي به توسعه ،  به اعتماد عمومي ،  همدلي ، انسجام و همبستگي عمومي  و علاقمندي به مشاركت ، بسيار نياز است . در حاليكه در نظام قبیله ای سطح اعتماد و انسجام عمومي به سطح بسيارپايين اعتماد و انسجام درون گروهي و طايفه اي تنزل مي يابدو مشاركت عمومي نيز به مشاركت افراد يك قوم و طايفه  محدود مي گردد. تضادها و ناسازگاريها تشديد مي يابد . نا امني گسترش مي يابد. هويت جمعي و همبستگي ملي و عمومي مخدوش مي شود. افول انسجام و همبستگي اجتماعي ،  گسترش اختلاف و تفرقه و تشديد تضادها و ناسازگاريها به فرو پاشي اجتماعي  و سياسي منجر مي شود . از ديدگاه صاحب نظران بستر  توسعه زماني ايجاد مي گردد و آهنگ آن وقتي شتاب مي گيرد كه اعتماد عمومي ، انسجام و همبستگي ملي ، وفاق  و نظم پويا در جامعه برقرار شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در چهارشنبه یازدهم تیر 1393 و ساعت 21:48 |

فرياد كمك خواهي محيط بانان از ارتش

بياييد با حيوانات اهلي و وحشي مهربان باشيم وشكارشان نكنيم چون نسل حيوانات اصلي مثل پلنگ مازندران يوز پلنگ ايران وخانواده شيران وگربه سانان در حال انقراض است همچنين قطع زياد درختان كهنسال درمازندران وجنگلهاي ملي ايران كه نياز به كمك همگان داردكمك كنيم.

+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در سه شنبه سوم تیر 1393 و ساعت 16:49 |

تبريك برتيم يوزپلنگان ايران زمين درجام جهاني 2014برزيل

 

درخشش تيم يوزپلنگان ايران در جام جهاني 2014 برزيل


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه سی و یکم خرداد 1393 و ساعت 23:57 |

ورزش از نگاه كودكان ونوجوانان امروز وديروز


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در جمعه سی ام خرداد 1393 و ساعت 20:4 |

زنجره يا نوعي سوسك

بزرگترين آفت درخت انگور وديگر درختان وگياهان در چند سال اخير

خطرناگترين آفت درخت انگوركه درصورت كنترل نكردن به انقراض

درخت وميوه بهشتي خواهد انجاميد

گفته هاي كارشناسان سراسر كشور را اجرا وجدي بگيريد

لطفا موارد كارشناسان را با دقت مطالعه نماييد با تشكر

 

آفت درخت آنگور در استان زنجان و روستاي درسجين

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در سه شنبه بیستم خرداد 1393 و ساعت 23:7 |

+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 و ساعت 17:59 |
همايش كوهنوري درتاريخ 63/3/16 از بين جوانان ونوجوانان از ابتداي كوه آفتاب تا قله كوه برگذار شد وپرچم سه رنگ پرافتخار كشورمان درنوك قله نسب شد.وقرارشداين همايش در طول سال چندين بارتوسط كليه مردم آبادي برگذار شودودرزمينه ورزش وتندرست بيشترفعاليت شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه هفدهم خرداد 1393 و ساعت 17:9 |

جام جهانی 2014 برزیل

جام جهانی 2014 برزیل از 12 ژوئن 2014 آغاز خواهد شد و یک بار دیگر تب فوتبال ملی در سراسر جهان به اوج خود می‌رسد. جام جهانی 2014 با جام‌های جهانی قبلی تاحدودی تفاوت هایی دارد. این بار جام جهانی در مهد فوتبال (برزیل) برگزار می‌شود آن هم در قلب قاره آمریکا، جایی که هیچ تیم اروپایی نتوانسته در آنجا به قهرمانی جهان برسد.

نشان رسمی این جام، جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸۹ با برگزاری مراسمی در ژوهانسبورگ رونمایی شد. در این مراسم علاوه بر سپ بلاتر، داسیلوا رییس جمهوری برزیل ریکاردو تکسریا رییس فدراسیون فوتبال برزیل، کافو، روبرتو کارلوس، روماریو و کارلوس آلبرتر تورس و کارلوس آلبرتو پریه حضور داشتند نماد جام جهانی ۲۰۱۴برزیل، تندیس جام قهرمانی است که ۲دست سبز رنگ روی آن و یک دست زرد زیر آن قرار دارد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 و ساعت 21:45 |

بهترين هديه به پدر ومادر صله رحم كه يكي از واجبات است

+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 22:23 |
تنهاعكس وتاريخ مكانهاي ديدني را براي آينده حفظ خواهيم كرد ولاغير

چشمه هاي شورك3.2.1 آقبالو-قدرت الله دودانگه به علت كمبود آب براي باغات ازحالت سنتي به صنعتي يا جديدتربازسازي مي شوندوديدن سر چشمه ها وخوردن آب ازسرچشمه ها تقريبا آرزوست مانند عكس پايين صفحهادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه بیستم اردیبهشت 1393 و ساعت 21:48 |

+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه بیستم اردیبهشت 1393 و ساعت 14:47 |
نماد يا تنديس پيشنهادي خود را به مسئولين زيربط ارسال نماييد
باتوجه به آغاز بازسازي كوچه وخيابانهاي روستاتوسط پيمانكاران بنياد مسكن ورودي روستا همچنان بلاتكليف رها شده ولي در اينده نزديك بنا بر پيشنهادات قرار است نمادي بر حسب پيشنهادات طراحي وبه مرحله اجرا گذاشته شودلطفا در اين مورد طرح زيباي خود را به دهيار وشوراي محل پيشنهاد فرماييد.باتشكرازحسن انتخاب و وحدت شما.
ميدان سرداربزرگ ايران آريون برزن پارسي.فلكه آب نما1و2.فلكه كبك يا شكارگاه

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در شنبه بیستم اردیبهشت 1393 و ساعت 14:15 |

همايش پياده روي درقزوين ركورد دار در جهان شناخته شد

به گزارش خبر گذاري شبكه سوم سيما حدود 350هزار نفر درهمايش پياده روي هرساله در قزوين شركت نموده كه اكثر مردم در اين همايش شركت نموده وفعاليت ورزشي واهميت به ورزش رادربوستان 10000هكتاري باراجين وكوههاي البرزشمال شهر به مرحله اجراگذاشته كه اين همايش بزرگ مورد توجه سازمانهاي كشوري وجهاني قرار گرفته وهمه شهرواستانهاي كشورمان ازاين امر مهم استقبال مي كنندواز طريق مسئولين استانها هم جوايزي هرساله قرعه كشي نموده ومردم را به ورزش تشويق مي كنند.درعصرصنعت ورزش جايگاه خاصي پيدا كرده كه از طريق پزشكان به اكثر بيماران مخصوصا افرادي كه وزن بالايي دارند ويا دچارديابت وفشار خون  ويا بيماريهاي ديگر مثل قلب وعروق هستند بيشتر سفارش مي كنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کاظم بهادری (دودانگه) در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 13:41 |


Powered By
BLOGFA.COM